Høreproblemer - Sådan bekæmper du høretab og tinnitus

Kan høreproblemer bekæmpes? Hørelse er en af de grundlæggende og vigtigste menneskelige sanser. Den forringes ofte med alderen, nogle gange til det punkt, hvor en ældre borger slet ikke længere kan høre, eller man kan blive døv som følge af en skade eller sygdom. Høretab behøver dog ikke nødvendigvis at være en uundgåelig følge af aldring, og hurtig indgriben kan undgå de værste konsekvenser.

Hvad er årsagen til høretab?

Nogle mennesker er allerede født med høretab eller er i større risiko for senildøvhed af genetiske årsager. I sådanne tilfælde er det meget vigtigt at forebygge høretab og at søge hjælp hurtigt, så snart de første tegn på høretab opdages. Hos børn og meget unge mennesker er høretab normalt forbundet med at opholde sig i støjende miljøer - det omfatter ikke kun at bo i en storby, men også bl.a. at gå i skole, hvor der er meget støjende, at bruge højt legetøj eller spil, at lytte til musik med hovedtelefoner, at gå til koncerter eller til overfyldte, støjende steder. Høretab kan også være en følge af en infektion i fortiden, f.eks. otitis media.

Læs også: Atinnuris - Tinnitus supplement.

En vigtig faktor, der påvirker hørekvaliteten, er arbejdet. I henhold til bestemmelserne skal arbejdstagerne have høreværn, hvis maskinerne ikke kan lyddæmpes til et acceptabelt niveau, men dette er ikke altid sikret, eller på trods af beskyttelsesforanstaltningerne er man stadig udsat for skadelig støj. Høretab afhænger af støjens intensitet og varighed, selv om selv kortvarig udsættelse for høj støj kan føre til irreversible skader.

Impulsstøj som f.eks. lyden af lavtflyvende fly, skud, fyrværkeri, fyrværkeriflag, start af en højlydt maskine eller alarmsirener er også meget farligt for hørelsen. Ofte undervurderede faktorer, der påvirker hørelsen, er sygdomme af forskellig art, ikke kun dem, der er opstået i barndommen, men også i voksenalderen. Disse sygdomme er hovedsagelig bakterie- og virusinfektioner, men også f.eks. diabetes, forhøjet blodtryk og åreforkalkning, som forstyrrer kredsløbssystemet og forårsager hypoxi i høresystemet, hvilket forringer dets normale funktion.

Prøv det nye anbefalede supplement til flere brugere Audiovico.

Er det kun i alderdommen, at man mister hørelsen?

HS-høreproblemer

Ifølge WHO's data lider størstedelen af ældre over 65 år af høretab. Tabet kan variere i sværhedsgrad, men det er sjældent, at en person i en fremskreden alder hører lige så godt, som da han/hun var yngre, mens senil døvhed kan ramme op til 10 % af befolkningen over 65 år. Selv et lille høretab kan betyde en nedsat livskvalitet, og jo større høretabet er, jo mere alvorlige er konsekvenserne. Allerede ved de første tegn på høreproblemer er det tilrådeligt at søge rådgivning Ottomax+ supplement.

I dag ses høreproblemer hos yngre og yngre mennesker og endda hos børn. Det er så meget desto vanskeligere at bevare en perfekt hørelse i dag, fordi det er meget vanskeligt at undgå støj, som er den største årsag til døvhed - de fleste mennesker bor i støjende byer, bruger telefon og hovedtelefoner, ser tv eller hører radio. De første tegn på høretab kan ses så tidligt som i 30-årsalderen, men det er stadig ældre, der er mest ramt.

Læs også: Menosin til overgangsalderen

Hvordan er det, at vi hører?

Det menneskelige øre består af en ydre del, en midterste del og en indre del. Lydbølger bevæger sig gennem øret til hjernen, hvor de fortolkes, så det er ikke kun selve øreets tilstand, der er vigtig for en god hørelse, men også en effektiv nerveledelse. Lydbølger, der opfanges af det ydre øre, strømmer gennem øregangen til trommehinden og får den til at vibrere. Disse vibrationer aktiverer mellemørets knogler, dvs. hammer, ambolt og bøjle. Når lyden er blevet forstærket, bevæger den sig til sneglehulen i det indre øre.

Sneglen er fyldt med væske, som hørecellernes cilier bevæger sig i - det er deres opgave at omdanne bølgerne til impulser, der når frem til hjernen. Høreorganet er så veludviklet, at en person let kan opfatte både stille og høje lyde af forskellige frekvenser og også kan høre rumligt og selektivt.

Hvor kommer pludselig døvhed fra?

Høreproblemer som f.eks. pludselig døvhed udvikler sig, som navnet antyder, meget hurtigt, inden for få timer. Nogle gange opleves det lige efter at man er vågnet, når man pludselig ikke kan høre på det ene eller begge ører. Hvor kommer denne svækkelse fra? Igen kan der skelnes mellem forskellige årsager, men oftest er det resultatet af en skade eller en sygdomshistorie og indtagelse af visse lægemidler. Nogle gange forsvinder døvheden, hvis årsagen til problemet elimineres, men i mange tilfælde genoprettes hørelsen ikke længere eller kun minimalt.

Typer og grader af høretab

Der findes flere typer af høretab. Konduktivt høretab indebærer en nedsat lydfølsomhed, hvilket i praksis betyder, at den berørte person ikke hører alle de ord, som andre mennesker siger, korrekt og efter et stykke tid også selv begynder at tale ukorrekt. Ved sensorineuralt høretab er der tale om en markant nedsat høretærskel og en manglende forståelse af tale. Den ældre opfanger heller ikke høje lyde i omgivelserne godt, høreproblemet samt den urininkontinens Dette er de mest almindelige sygdomme blandt ældre mennesker. Så er der blandet høretab, som diagnosticeres hyppigst - her er symptomerne på konduktivt og sensorineuralt høretab kombineret.

Forskning i høreproblemer

Graden af høretab bestemmes i decibel og måles under en lægeundersøgelse ved hjælp af et klinisk audiometer. Ved testen bestemmes den tærskel, under hvilken patienten ikke længere kan høre. I normal tilstand opfatter det menneskelige øre lyde mellem 0 og 120 dB. Ved et let høretab stiger grænsen til 20-40 dB. Ved moderat er den allerede 41-65 dB, og ved alvorlig er den så høj som 65-90 dB. Den alvorligste tilstand er et dybtgående høretab, hvor tærskelværdien er højere end 91 dB - en sådan person kan høre meget lidt og kan ikke føre en samtale uden høreapparat.

Hvad er tinnitus?

Et andet høreproblem er tinnitus. Det går ikke altid hånd i hånd med høretab, men så vidt muligt kan de to tilstande kombineres. Tinnitus er en lyd, som den syge hører, men kun i sit eget hoved, da den ikke kommer fra nogen ekstern kilde. Ud over tinnitus kan det også være summende, fløjtende, bankende, rumlende, og hvis lyden varer ved i lang tid, ledsages den normalt af hovedpine og irritabilitet.

Tinnitus er ekstremt generende og forårsager i næsten alle tilfælde psykologiske forstyrrelser - det er meget svært at fjerne, og mange gange forværres det, når man forsøger at hvile sig, hvilket gør det meget svært at falde i søvn og slappe af. Tinnitus kan behandles med kosttilskud for at rette op på vitaminmangel, og forskellige afslapningsteknikker er også nyttige. Da tinnitus nogle gange er forbundet med forskellige sygdomme, primært i hjerte-kar-systemet, er det værd at sørge for det korrekte tryk, hvortil vi anbefaler følgende Corsanum.

Kan høretab forebygges?

Høreproblemer hvordan du passer på din hørelse

Hørelsen skal plejes fra barnsben, så risikoen for høretab er betydeligt mindre. Forebyggelse er langt den bedste måde at gøre dette på, da ikke alle høretab kan vendes, og man kan kun gøre noget for at kompensere. Det grundlæggende er at undgå støj så meget som muligt - begræns brugen af hovedtelefoner, gå ikke for ofte på højttalende steder som klubber eller diskoteker, brug altid høreværn på arbejdet, og skru ikke unødigt højt op for lyden på tv'et eller afspilningsudstyret. Efterhånden som du bliver ældre, bliver din hørelse mere modtagelig for skader, så det er så meget desto vigtigere at undgå faktorer, der øger risikoen for døvhed.

Man bør også altid være forsigtig med at behandle høreproblemer som f.eks. øre- eller luftvejsinfektioner, da det ikke er ualmindeligt, at ubehandlet betændelse kan skade høreorganet uigenkaldeligt. Det er også vigtigt at få kontrolleret hørelsen, selv efter en mindre hoved- eller øreskade. Efter 40-årsalderen anbefales det at få sin hørelse kontrolleret mindst hvert andet år og oftere, hvis der er problemer.

Læs: Sådan sørger du effektivt for immunitet, velvære og bedre søvn, og prøv vores innovativt supplement.

Kan høreproblemer behandles?

Desværre er høreproblemer som f.eks. høretab meget ofte irreversible, men det afhænger af årsagen til de oplevede høreproblemer. Eksperter anbefaler, at man søger hjælp så hurtigt som muligt, når symptomerne endnu ikke er så slemme, for jo dybere høretabet er, jo vanskeligere bliver det at behandle det med succes. For mange mennesker med nedsat hørelse er den eneste mulighed et høreapparat.

Hvordan behandles høretab?

Et høreapparat er en anordning, der forstærker lydene, så du kan høre næsten normalt. Styrken af apparatet tilpasses individuelt til graden af høretabet - det er bedst ikke at gøre dette selv, da du kan overdrive det og forringe din hørelse yderligere. Høreapparatet er lille, så man næsten ikke lægger mærke til det, og det bæres bag øret eller fastgøres på et par briller.

Der findes også kirurgiske metoder til behandling af høreproblemer for personer, der har oplevet høretab på grund af fejl og skader i ørets anatomi. Der findes også nogle gange høreimplantater, men det er en meget dyr operation, og det er ikke alle, der er kvalificeret til den - behandlingerne omfatter bl.a. regenerering af øreknoglerne, genopbygning af trommehinden eller udvidelse af øregangen. Medicin til forbedring af hørelsen anvendes ret sjældent, og det er hovedsageligt tilfældet for dette dårlige høretab, vitamin- og mineraltilskud kan også anvendes, som hæmmer aldringsprocessen.

Hvordan kan jeg teste, om jeg har et høretab?

Høretab undersøges mikroskopisk for at vurdere organets tilstand, læsionernes omfang og trommehindens tilstand nøjagtigt. Nogle gange forbedres hørelsen betydeligt ved at få øret professionelt renset for voks, der tilstopper øregangen - dette bør man ikke gøre på egen hånd, da det uforvarende kan beskadige trommehinden eller forårsage en øreinfektion.

Høreprøver

Hvis der opstår høreproblemer, bør der udføres en grundlæggende test som f.eks. tonal audiometri, og det anbefales, at dette gøres forebyggende for alle ældre borgere, selv om de endnu ikke oplever symptomer på høretab. Fordelen ved disse tests er, at de giver objektive resultater med hensyn til hørekvaliteten - det er ikke kun patientens indtryk af god eller dårlig hørelse, men der bestemmes et tærskelniveau i decibel efter en skala. I mere avancerede tilfælde kan der desuden bestilles en specialiseret computerbaseret test. Når resultaterne foreligger, foreslår lægen den optimale behandlingsmetode, der passer til patientens forventninger og behov.

Andre sundhedsfaktorer bør også tages i betragtning i forbindelse med hørevurderingen, da risikoen for høretab er større hos patienter med åreforkalkning, diabetes, forhøjet blodtryk og koronararteriesygdom. Risikoen er også øget ved indtagelse af ototoksiske lægemidler, som har en negativ indvirkning på sneglehulen.

Hvad tilbyder hørebehandling?

Behandling af høretab har en række fordele for patienten. Det giver ham eller hende mulighed for at vende tilbage til normal kontakt med andre mennesker, fjerner stress fra hverdagssituationer, når den ældre borger er bange for at gå glip af noget igen, bremser yderligere høretab, forebygger demens og tab af tale. Den medicinske udvikling er nu så stor, at det er let at matche den rigtige behandlingsmetode, som er behagelig og fri for uønskede bivirkninger, og som også er økonomisk tilgængelig.

Skriv en kommentar